Aktuality

Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom - Podvody na senioroch

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje a vyzýva občanov, najmä seniorov:


a) aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze

Ako napríklad, že ich syn alebo dcéra, vnuk alebo vnučka sú v nemocnici po vážnej nehode a nemôžu hovoriť a potrebujú peniaze

b) ďalej vyzývajú občanov, aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,


c) aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,


d) aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,


e) aby boli opatrní pri internetových nákupoch a overili si predajcov e-shopov,


f) aby v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.

Zoznam aktualít