Aktuality

Výsledky hlasovania I. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky dňa 23.3.2024

VÝSLEDKY HLASOVANIA I. KOLA VO VOĽBÁCH PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZA OBEC VEĽKÁ LEHOTA zo 23.03.2024

Počet voličov zapísaných v zozname voličov 894

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 489

Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 489

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

    1.   Andrej Danko, JUDr., 49 r. –  0  hlasov

    2.   Patrik Dubovský, Mgr., PhD., 59 r. –  3  hlasy

    3.   Krisztián Forró, 48 r. –  0  hlasov

    4.   Štefan Harabin, JUDr., 67 r. –   57  hlasov

    5.   Ivan Korčok, Ing., 59 r. –  148   hlasov

    6.   Marian Kotleba, Ing. Mgr., 47 r. –   10  hlasov

    7.   Ján Kubiš, Dr. h. c. Ing., 72 r. –   12  hlasov

    8.   Igor Matovič, Mgr., 50 r. –   10  hlasov

    9.   Milan Náhlik, Mgr., 48 r. –   1 hlas

  10.   Peter Pellegrini, Ing., 48 r. –   248  hlasov

  11.   Róbert Švec, Mgr., 47 r. –   0  hlasov

Zoznam aktualít