Aktuality

Zamestnanec zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu - zmena

Zamestnanec zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu konaných

dňa 8. júna 2024

Katarína Víglaská

         Telefónne číslo:            045/6726 149

         e-mail:                          obec@velkalehota.eu

         adresa:                          Obecný úrad Veľká Lehota,

               Veľká Lehota č. 52, 966 41  Veľká Lehota

          Vo Veľkej Lehote, dňa 8.4.2024

                                Jozef Mihál

                                          starosta obce


Zoznam aktualít