Aktuality

Mesiac úcty k starším - starosta poďakoval seniorom a tohtoročným jubilantom

Mesiac október je vyhlásený za mesiac úcty k starším. V tomto čase sa pravidelne stretávame so seniormi a osobitne upriamujeme pozornosť na tých, ktorí v roku dosiahli životné jubileum.

Tento rok už po druhýkrát nám pandémia zabránila vo veľkom osláviť s Vami tieto výnimočné okamihy.

Starosta obce Jozef Mihál vo svojom príhovore v obecnom rozhlase 20.10.2021 uviedol, že na seniorov nezabúdame, a že si vážime statočnú prácu, ktorú vykonali.

Venoval im aj tieto slová ako vyslovenie obdivu a vďaky:

"Aj keď ste už na zaslúženom odpočinku, mnohí z Vás s hlbokou úctou a citom pomáhate vychovávať svoje vnúčatá a pravnúčatá, vštepujete im cit a úctu ku všetkým hodnotám života. Koľko pokoja, úspechu a dobrého slova šíri Vaša prítomnosť. A to je vzácny dar, ktorý človek potrebuje. Stačí prítomnosť lásky a dobrá vôľa. Toto vedomie môže Vašu jeseň urobiť krásnou a pokojnou. Vaše deti, ktoré Vás majú rady, a ktorým ste svojou prácou pripravili lepší život, oceňujú Vašu prácu, vážia si ju a váži si ju aj naša obec."

Všetkým seniorom poprial, aby veľa rokov pobudli v zdraví a v šťastí medzi svojimi najdrahšími a medzi nami všetkými!

Vieme, že vďačnosť a úctu vyjadrovať iba slovami je málo, preto sa budeme usilovať dokazovať Vám to aj skutkami. Nech je Váš život naplnený dobrým zdravím, priaznivým ovzduším a spokojnosťou!

Ako pripomienku na významné jubileum dostali tohtoroční jubilanti domov krásnu knihu o našej obci a praktickú tašku na nákupy.

Zoznam aktualít