Aktuality

Oznámenie o organizácii vyučovania v ZŠ s MŠ od 19.04.2021

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR číslo 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12. apríla 2021 a Obce Veľká Lehota ako zriaďovateľa Základnej školy s materskou školou Veľká Lehota v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021

bude vyučovanie v Základnej škole s materskou školou Veľká Lehota s účinnosťou od 19. apríla 2021 prebiehať prezenčnou formou výučby za nasledovných podmienok:

-          materská škola – vyžaduje sa negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa (nie starší ako 7 dní),

-          základná škola I. stupeň - negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka (nie starší ako 7 dní),

-          základná škola II. stupeň – pre žiakov 8. a 9. ročníka - negatívny test (antigénový alebo PCR) aspoň jedného zákonného zástupcu žiaka a negatívny test žiaka (nie starší ako 7 dní),

-          materská aj základná škola- negatívny test zamestnancov školy (nie starší ako 7 dní).

Predloženie testu sa nevyžaduje od zamestnancov, žiakov a zákonných zástupcov, ktorí sú vyňatí na základe výnimky z uznesenia vlády SR alebo z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR z testovania.

V prevádzke bude aj školský klub detí a výdajná školská jedáleň.

Za týmto účelom Obec Veľká Lehota zabezpečí testovanie antigénovými testami v sobotu 17.04.2021 v Spoločensko-kultúrnom centre č. 52 Veľká Lehota v čase 8:00-12:00 hod.

Jozef Mihál, starosta obce

Zoznam aktualít