Aktuality

Odovzdanie kandidátnych listín na voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva

O z n a m

Kandidátne listiny na voľby starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva v komunálnych voľbách 2022 môžete predložiť na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote, zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskôr 30. augusta 2022 do 24,00 hod.

Kontakt: 045 6726 149, 0907 335 493 bencova@velkalehota.eu

Zoznam aktualít