Aktuality

ŠKOLA V NÁRUČÍ LESA - náš úspešný projekt v Nadácii Allianz

V lete sa naša škola ZŠ s MŠ Veľká Lehota dozvedela radostnú správu, a to, že Správna rada Nadácie Allianz na svojom zasadnutí schválila našu žiadosť vo výške poskytnutého grantu

6 000 € na projekt s názvom Škola v náručí lesa, ktorý sme začali vytvárať v exteriéri našej školy. Vďaka poskytnutým financiám sme mohli rozbehnúť počiatočné práce v našom náučno-oddychovom komplexe a postaviť včelín a ekoučebňu.

V priestore za našou školou bol dlhé roky nevyužitý priestor, na ktorom rástla iba burina a kriaky. Tento „pľac“ sme sa rozhodli využiť, pretože je to ideálne miesto na outdoorové vyučovanie, ale aj na chovanie včielok, na hry a zábavu detí z materskej a základnej školy, napr. pieskovisko, ktoré nám už dlhú dobu chýba a na mnoho ďalších vonkajších aktivít, zaujímavých pre našich žiakov.

Na najvrchnejšej časti, nad multifunkčným ihriskom, je hospodárska časť a miesto, kde sme na jar začali s chovom včelstva. Tu sme včielkam postavili veľký domček – krásny priestranný včelín, aby im bolo u nás dobre a v zime teplučko. Včelín základnou farbou natrel náš šikovný pán školník a deviatačky ho s pomocou mladších dievčat podľa vlastnej fantázie a kreativity vymaľovali.

V hospodárskej časti nášho náučno-oddychového komplexu sme začali sadením medonosných kríkov a kvietkov, ktoré budú poskytovať našim včielkam dobrú potravu, aby nám mohli prinášať taký skvelý med, aký nám dali aj tento rok. Hrabali sme, kopali jamy, rýľovali, učili sa, ako správne sadiť rastlinky, pracovali sme s pôdou, zbierali kamene, ktorých tam bolo veľa a mnoho ďalších užitočných vecí sa naučili naši žiaci pod vedením našich skvelých učiteľov...

Zóna ekoučebne bude primárne určená pre outdoorové vyučovanie prírodovedných predmetov žiakov 1. aj 2. stupňa, tiež pre účely materskej školy a bude slúžiť ako exteriérová učebňa. V ekoučebni sa budú deti našej materskej školy a žiaci našej základnej školy hravou formou, autenticky priamo v teréne, zážitkovým učením zasväcovať do poznatkov a tajov prírody.

Ekoučebňa sa ešte bude rozširovať tak, aby sedenie bolo najmenej pre 30 - 35 detí s pracovným stolom. Súčasťou altánku bude aj tabuľa na učenie sa, pre výtvarné práce detí, do ekoučebne je privedená elektrická energia, bude tam úložný priestor pre prírodný materiál, drevené ohrádky pre detské pestovateľské práce a kvetinová výsadba.

S prácami v priestore ekoučebne a v jej okolí budeme pokračovať aj budúci rok.

Touto cestou by sme radi poďakovali za financie, ktoré sme získali od Správnej rady Nadácie Allianz.

Mgr. Soňa Vozárová, riaditeľka školy

Zoznam aktualít