Aktuality

Lehotskí gajdoši sa dočkali svetového uznania

Gajdošská kultúra sa vo Veľkej Lehote zachováva už štyridsať rokov. Zápis do zoznamu UNESCO ju zaradil do chráneného nehmotného dedičstva na Slovensku.

Čítajte viac: nᚎiar.sk

Čítajte viac: OOCR Región Gron

Vo Veľkej Lehote tradíciu udržiavajú už štyridsať rokov aj v Gajdošskej folklórnej skupine, ktorú vedie Dominik Garaj. Gajdošskú kultúru si v rodine Garajovcov odovzdalo už niekoľko generácií. Skupina so svojimi vystúpeniami na rôznych kultúrnych podujatiach, folklórnych festivaloch a súťažných prehliadkach získava pravidelne ocenenia a šíri tak dobré meno gajdošskému folklóru a zároveň zviditeľňuje obec a jej zvyky.

K tradíciám, ktoré spestrujú život obyvateľom obcí Malá a Veľká Lehota, patrí aj známy festival Gajdošské fašiangy s medzinárodnou účasťou. Trojdňové podujatie sa začína každoročne posledný piatok pred Popolcovou stredou a vrcholí fašiangovou zábavou. Podľa zvykov fašiangovníci v krojoch prejdú celú obec od domu k domu. 

29. ročník Gajdošských fašiangov sa konal v dňoch od 5. februára do 7. februára.

V Obci Veľká Lehota bol v piatok 5. februára výchovný koncert - Trogári v Základnej škole s Materskou školou

a v sobotu 6. februára sa konalo zasadnutie Cechu Slovenských gajdošov v Spoločensko-kultúrnom centre spojené s vystúpením gajdošov. Fotografie si môžete pozrieť vo fotogalérii - tu.


Zoznam aktualít