Aktuality

Oznámenie o odpadoch

Za miestnym Pohostinstvom sa už nenachádzajú čierne kontajnery na komunálny odpad.

V obci sa pravidelne odpad zberá. Každá domácnosť je povinná mať kukanádobu.

Za Pohostinstvom ostávajú kontajnery na triedený odpad, nevhadzujte do nich odpad, ktorý tam nepatrí. 

Zoznam aktualít