Aktuality

Menovanie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie - voľby prezidenta SR - zmena

                                                                                                  Menovanie

zapisovateľky okrskovej volebnej komisie

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6

m e n u j e m

za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 23.03.2024, druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky konané dňa 6.4.2024

Ing. Máriu Benčovú

Telefónne číslo:            045/6726 149

e-mail:                          bencova@velkalehota.eu

adresa:                          Obecný úrad Veľká Lehota,

Veľká Lehota č. 52, 966 41  Veľká Lehota

Vo Veľkej Lehote, dňa 26.02.2024

                      Jozef Mihál

                             starosta obce


Zoznam aktualít