Aktuality

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre konanie volieb prezidenta SR

Zoznam aktualít