Aktuality

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky - Voľby do NR SR 2023

Oznamujeme občanom,

že v sobotu 30.9.2023 sa konajú Voľby do NR SR v čase 7:00 - 22:00 hod v sále Spoločensko-kultúrneho centra vo Veľkej Lehote. Voliči, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky a to osobne na obecnom úrade alebo na tel. čísle 045/6726149

Zoznam aktualít