Aktuality

Výnimočná výzva pre mladých ľudí vo veku 18 - 25 rokov

Národný inštitút vzdelávania a mládeže v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Informačnou službou OSN vo Viedni hľadá výnimočného mladého človeka na pozíciu:

MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT/MLÁDEŽNÍCKA DELEGÁTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PRI ORGANIZÁCII SPOJENÝCH NÁRODOV

na obdobie od 1. júla 2023 do 30. júna 2024.

Poslaním programu Mládežnícky delegát/Mládežnícka delegátka Slovenskej republiky pri Organizácii Spojených národov ďalej (ďalej MD SR OSN) je reprezentácia slovenskej mládeže na pôde OSN, zastupovanie záujmov slovenskej mládeže na globálnej úrovni, propagácia a napĺňanie Agendy 2030. Následné šírenie povedomia o fungovaní OSN, cieľoch udržateľného rozvoja medzi slovenskou mládežou a možnostiach mládeže zapájať sa do fungovania OSN.

Počas jedného roka zohráva mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka aktívnu úlohu na medzivládnych rokovaniach, kde zastupuje hlas mladých ľudí a zúčastňuje sa na národných aktivitách. Po uplynutí funkčného obdobia poskytuje podporu pre novo vybraného delegáta/vybranú delegátku a je začlenený/á do alumni siete mládežníckych delegátov/delegátok SR pri OSN.

VÝBEROVÝ PROCES

Ak máte skvelý program, ktorý by mohol pomôcť mládeži na Slovensku v niektorej z oblastí Agendy 2030 a vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné na jeho úspešné uskutočnenie, tak neváhajte a prihláste sa

  1. vyplnením Google Forms dotazníka na tejto adrese: https://forms.gle/MGxARK2NKs1TcwAp6
  2. zaslaním Vášho štruktúrovaného životopisu v slovenskom jazyku na emailovú adresu: roland.matas@iuventa.sk, do predmetu e-mailu napíšte Chcem byť mládežnícky delegát alebo Chcem byť mládežnícka delegátka

a to najneskôr do stredy 17. 5. 2023, 23:59 (SEČ).

Výberové konanie je dvojkolové. Vyzývatelia zrealizujú výber na základe doručených podkladov. Postupujúci kandidáti/postupujúce kandidátky budú pozvaní/é do druhého kola na osobný pohovor pred komisiou zloženou zo zástupcu MŠVVaŠ SR, MZVaEZ SR, UNIS Viedeň, NIVAM-u a predchádzajúceho mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Pohovory sa uskutočnia v týždni od 19. júna do 23. júna, dátum a čas budú upresnené, na adrese Hálova 1015/6, 851 01 Bratislava – Petržalka.

Celá informácia na:

https://nivam.sk/vyzva-na-mladeznickeho-delegata-mladeznicku-delegatku-sr-pri-osn-2023-2024/


Zoznam aktualít