Aktuality

Ľudová a mediálna školička

ĽUDOVÁ ŠKOLIČKA: Počas piatich dní budete fruštikovať v záhrade s ľudovými povesťami, zanôtite si ľudové pesničky, opáčite niečo o ľudových tradíciách a remeslách, deti si môžu oprobovať kroje, zahráte sa ľudové hry a bude pripravené aj špeciálne prekvapenie. 

Ľudová školička:

Prihlášky:   https://forms.gle/gQ7E9fUUct3SYtz57

e-mail:        folklor@osvetaziar.sk

telefón:       0905/11 77 95

MEDIÁLNA ŠKOLIČKA: Deti sa postavia pred kameru a stanú sa reportéri, postavia sa za kameru a stanú sa filmári, posadia sa za mikrofón a budú rozhladovými moderátori, vezmú do ruky rôzne predmety, farby, textílie a budú umelci, ktorí vytvárajú neobyčajné priestorové objekty plné fariem a hry svetla a tieňa. 

Mediálna školička:

Prihlášky:   https://forms.gle/MfFCxYUh6Y6WXipV7

e-mail:        pos.prevencia@gmail.com

telefón:       045/6781 307, 0918/84 64 80


Zoznam aktualít