Aktuality

Odpočty vodomerov 13 - 15.3.2023

Vážení občania


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť

oznamuje  občanom  obce Veľká Lehota, že v dňoch 13-15.03.2023 budú pracovníci  spoločnosti  postupne realizovať odpočty  vodomerov v našej obci

Žiada preto občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov aj zo šácht, ktoré slúžia  k zatepleniu šachty,  vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená  a  umožnili odčítačovi  bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali odomknuté  brány a uviazali psov.

Ďalej  žiada občanov, ktorí  nemôžu v čase odpočtu sprístupniť vodomer,  aby stav  vodomeru si odčítali sami, odčítaný stav  napísali  na papier a  umiestnili ho na viditeľnom mieste, napr. na bráne, poštovej schránke a pod.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu a odberateľ neodčíta stav vodomeru vopred odčítač zanechá odčítací lístok, na ktorom  budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy kde bude možné nahlásiť stav vodomeru v čo najkratšom čase.


Zoznam aktualít