Aktuality

Ponuka práce - opytovatelia pre PIAAC - Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých

OPYTOVATELIA PRE PIAAC - MEDZINÁRODNÉ HODNOTENIE KĽÚČOVÝCH KOMPETENCIÍ DOSPELÝCH

NIVaM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže hľadá opytovateľov, externých regionálnych zamestnancov, ktorí budú realizovať zber dát od vybraných účastníkov výskumu.

Čo je PIAAC?

???? PIAAC je najväčší a najkomplexnejší výskum zameraný na mapovanie a vyhodnotenie úrovne kompetencií dospelých vo veku 16 - 65 rokov.

Náplň práce opytovateľa

???? Opytovateľ realizuje výskum v teréne, podľa vopred zadaných pokynov koordinátora. Výskum sa odohráva v domácnostiach po celom Slovensku.

Úlohou opytovateľa je realizovať výskum pozostávajúci z osobného rozhovoru zameraného na zisťovanie socio-ekonomických pomerov, dosiahnutého vzdelania a následnom cvičení na tablete, na ktorom účastník rieši rôzne situácie, s ktorými sa stretne v bežnom živote.

Radi by ste sa dozvedeli viac?

???? Všetky informácie nájdete zhrnuté v článku na našom webe: https://nivam.sk/hladame-opytovatelov-pre-piaac-medzinarodne-hodnotenie-klucovych-kompetencii-dospelych/

ℹ Medzinárodný výskum sa realizuje vo viac ako 40 krajinách v rámci programu Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých (PIAAC), ktorý je na medzinárodnej úrovni riadený Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Na Slovensku výskum realizuje Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Je to pre Národný projekt PIAAC a momentálne hľadáme opytovateľov z regiónov a práve prostredníctvom vás by sa mohli viacerí o tom viac dozvedieť.

Zber dát bude prebiehať do 30.4.2023

V prípade záujmu o pozíciu opytovateľa, sa prihláste do piatku, 24.2.2023 cez e-mailový kontakt: veronika.cisarova@nucem.sk.

Ak máte akékoľvek otázky neváhajte sa obrátiť na naše kontakty:

Bezplatná infolinka PIAAC: 0800 138 033

www.piaac.nucem.sk

Zoznam aktualít