Aktuality

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej a okrskovej volebnej komisie

O z n a m

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie môžete predložiť na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote, zapisovateľke miestnej a okrskovej volebnej komisie najneskôr do 24. novembra 2022.

Kontakt: 045/ 6726 149, email: obec@velkalehota.eu


Zoznam aktualít