Aktuality

Určenie osoby na organizačné a technické zabezpečenie Referenda

Zamestnanec zodpovedný za organizačné a technické zabezpečenie Referenda konaného dňa 21. januára 2023

Ing. Katarína Mániková

Telefónne číslo:             045/6726 149

e-mail:                           manikova@velkalehota.eu

adresa:                          Obecný úrad Veľká Lehota,

                                     Veľká Lehota č. 52, 966 41  Veľká Lehota

Vo Veľkej Lehote, dňa 14.11.2022

Jozef Mihál

                starosta obce


Zoznam aktualít