Aktuality

Rozhodnutie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

ROZHODNUTIE

starostu Obce Veľká Lehota

o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti

pre konanie referenda dňa 21.01.2023

Starosta Obce Veľká Lehota v zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre konanie referenda dňa 21.01.2023

VYTVORIL volebný okrsok č. 1 na odovzdávanie hlasovacích lístkov

a na sčítanie hlasov URČIL volebnú miestnosť

sálu Spoločensko-kultúrneho centra vo Veľkej Lehote.

Vo Veľkej Lehote, dňa 10.11.2022

                                                                                                                        Jozef Mihál

                                                                                                                      starosta obce


Zoznam aktualít