Aktuality

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov v Obci Veľká Lehota z 29.10.2022

VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 29.10.2022

Celkový počet voličov zapísaných v zozname voličov

867

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

580

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

     579

Účasť voličov

 66,89 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva

556

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 

572

Kandidáti zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1.

Ivana Hubačová, Mgr.

nezávislá kandidátka

220 hlasov

2.

Jaroslav Víglaský

Kresťanskodemokratické hnutie

208 hlasov

3.

Peter Šmondrk

nezávislý kandidát

192 hlasov

4.

Zuzana Šmondrková

nezávislá kandidátka

192 hlasov

5.

Milan Müller

Kresťanskodemokratické hnutie

187 hlasov

6.

Rozália Garajová

Kresťanskodemokratické hnutie

182 hlasov

7.

František Čík

nezávislý kandidát

177 hlasov

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov Obecného zastupiteľstva vo Veľkej Lehote:

1.

Antónia Garajová, Ing.

Kresťanskodemokratické hnutie

175 hlasov

2.

Ján Garaj

nezávislý kandidát

165 hlasov

3.

Tomáš Adamík, Ing.

nezávislý kandidát

162 hlasov

4.

Vladimír Mánik

nezávislý kandidát

155 hlasov

5.

Vladimír Zduch

Kresťanskodemokratické hnutie

155 hlasov

6.

Vladimír Jenis

Kresťanskodemokratické hnutie

154 hlasov

7.

Miroslava Zduchová, Ing.

HLAS – sociálna demokracia

150 hlasov

8.

Peter Víglaský

nezávislý kandidát

149 hlasov

9.

Veronika Víglaská, Mgr.

nezávislý kandidát

142 hlasov

10.

Barbora Paulíková

Kresťanskodemokratické hnutie

108 hlasov

11.

Viktor Šály

nezávislý kandidát

72 hlasov

Počet platných hlasov pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu Obce Veľká Lehota, podľa poradia na hlasovacom lístku:

1.

Jozef Mihál

Kresťanskodemokratické hnutie

 442 hlasov

2.

Peter Víglaský

nezávislý kandidát

 130 hlasov

Za starostu Obce Veľká Lehota na volebné obdobie 2022 - 2026 bol zvolený:

Jozef Mihál s počtom hlasov 442.


VÝSLEDKY HLASOVANIA VO VOĽBÁCH DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV V OBCI VEĽKÁ LEHOTA z 29.10.2022

Výsledky za Obec Veľká Lehota

Počet zapísaných voličov 867

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 573

Účasť voličov  66,08%

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 484

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 413

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Kamil Danko - 113 hlasov,
 • Branislav Jaďuď, Mgr., MVDr., MBA  - 139 hlasov,
 • Vladislav Lalka, JUDr. - 41 hlasov,
 • Anton Mihálik - 19 hlasov,
 • Peter Michálik, RNDr. - 328 hlasov,
 • Ivan Pokrívka - 11 hlasov,
 • Marián Šurjanský, PhDr. - 62 hlasov,
 • Ján Tomáš, Ing. - 25 hlasov,
 • Rudolf Vallo, Mgr. - 34 hlasov,
 • Lucia Žarnovičanová – 40 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja:

 • Michal Albert, PhDr., PhD. - 17 hlasov,
 • Maroš Čupka, Bc., DiS. art. - 14 hlasov,
 • Rudolf Huliak, Ing. - 38 hlasov,
 • Marek Kotleba, Mgr. - 75 hlasov,
 • Ondrej Lunter, Mgr. - 175 hlasov,
 • Marek Modranský, Mgr. – 16 hlasov,
 • Adrián Polóny, PhDr. - 43 hlasov,
 • Jozef Sásik, Ing. - 8 hlasov,
 • Miroslav Suja, PaedDr., Mgr. - 27 hlasov,

Zoznam aktualít