Aktuality

Možnosť voľby do prenosnej volebnej schránky

Možnosť voľby do prenosnej volebnej schránky

Oznamujeme občanom, že je možnosť hlasovať vo voľbách prostredníctvom prenosnej schránky pre imobilných občanov, ako aj občanov, ktorí sa z iného závažného zdravotného dôvodu nemôžu dostaviť dňa 29.10.2022 do volebnej miestnosti.

Občania sa môžu nahlásiť vopred telefonicky na čísle 045/6726149, ako aj v deň konania volieb, alebo ich môže nahlásiť rodinný príslušník, alebo iný občan priamo vo volebnej miestnosti predsedovi komisie. 

Zoznam aktualít