Aktuality

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Menovanie

zapisovateľky miestnej volebnej komisie.

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6

m e n u j e m

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. októbra 2022

Ing. Mária Benčová

Telefónne číslo:            045/6726 149

e-mail:                           bencova@velkalehota.eu

adresa:                          Obecný úrad Veľká Lehota,

                                       Veľká Lehota č. 52,

                                       966 41  Veľká Lehota

Vo Veľkej Lehote, dňa 01.07.2022

Jozef Mihál

              starosta obce

Zoznam aktualít