Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.08.2022

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom,

že dňa 18.08.2022 od 7:30 hod. do 16:30 hod. 

bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy v celej obci.

 ! OKREM  č.d. 10, 31,33, 39, 41, 47, 53, 57, 74, 75, 78, 81, 93, 94, 100, 113, 114, 123, 128, 140, 147, 166, 196, 200, 204 - 208, 220, 224, 254, 271, 276, 284, 295, 304, 331, 332, 344, 349, 363, 373, 402, 403, 415, 432, 436, 440, 447, 449, 450, 463, 473, 483, 484, 500, 507, 508, 515, 519, 567, 568, 570 - 612,  614, 615, 617 - 620, 621 - 647, 649 - 688 a  č.d. 690.

Zoznam aktualít