Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v našej obci dňa 05.11.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
 v termíne od: 05.11.2021 08:00:00 do: 05.11.2021 16:00:00
bude v celej našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská
distribučná, a.s..

Zoznam aktualít