Aktuality

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Veľká Lehota"

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Veľká Lehota" podľa § 11 zákona zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uskutoční dňa 03.06.2021 o 13.30 hod. v priestoroch Spoločensko-kultúrneho centra č. 52 vo Veľkej Lehote.

Zoznam aktualít