Aktuality

Oznam o dopravnom obmedzení

Banskobystrický samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy zabezpečuje dodávateľskou firmou opravu cesty III/2512 v km 1,075-2,365 (od križovatky pri Lidli po farmu Boroš). Počas predpokladaného trvania prác 20.5. – 30.5.2021 bude táto cesta čiastočne uzavretá. Nakoľko premávka bude vedená striedavo obojsmerne v jednom jazdnom pruhu, prosíme občanov aby rešpektovali dočasné dopravné značenia a pokyny zhotoviteľa, respektíve využívali podľa možností iné komunikácie . Vopred ďakujeme za pochopenie, výsledkom bude zlepšený komfort pri prejazde týmto úsekom.

Zoznam aktualít