Aktuality

Asistované sčítanie obyvateľov 2021

Od 3. mája do 13. júna 2021 prebieha asistované sčítanie obyvateľov 2021.

Asistované sčítanie je pre všetkých, ktorí sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami elektronicky.

Tí, ktorí sa do konca marca nesčítali, môžu tak urobiť osobne s pomocou asistenta sčítania na kontaktom mieste:
Obecný úrad Veľká Lehota, č. 52 - v čase úradných hodín,

alebo aj na inom kontaktnom mieste v rámci celej SR.

Ak sa zo zdravotných dôvodov nemôžete dostaviť osobne na obecný úrad, môžete požiadať o mobilného asistenta, ktorý Vás príde sčítať k Vám domov. Požiadavky nahláste telefonicky na obecnom úrade na tel. č. 045/6726149.

Povinnosť sčítať sa majú obyvatelia, ktorí majú v SR trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Nezabudnite preto aj na rodinných príslušníkov, ktorí s Vami k 1.1.2021 ešte bývali, aj keď v súčasnosti je situácia už iná.

Zoznam aktualít