Aktuality

Dotácia na stravu pre deti a žiakov v ZŠ s MŠ od 1.9.2021

Od 1.9.2021 končí celoplošné poskytovanie dotácie na stravu pre predškolákov v MŠ a žiakov v ZŠ. Nárok na dotáciu budú mať:

  1. deti v MŠ alebo žiaci ZŠ, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc  v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (prepočet uskutočňuje Úrad práce, soc. vecí a rodiny)
  2. predškoláci v MŠ a žiaci ZŠ vo veku od 6 do 15 rokov, na ktoré si ani jeden člen žijúci s ním v spoločnej domácnosti neuplatnil daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa (tzv. „deti bez daňového bonusu“).

Je potrebné, aby sa rodičia najneskôr do 30.7.2021 nahlásili na Obecnom úrade vo Veľkej Lehote a uplatnili si nárok na dotáciu. Rodičia, ktorí nepoberajú na deti daňový bonus, budú túto skutočnosť deklarovať čestným vyhlásením, ktoré tiež predložia na Obecnom úrade.

Zoznam aktualít