Ako vybaviť

Oznámenie o konaní ohňostroja

Upozornenie: ten, kto chce ohňostrojné práce vykonať, musí požiadať obec o vydanie súhlasu s ich vykonaním, a to najneskôr 10 dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné právce musia vykonávař najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác. Obecný úrad zašle oznamovateľovi dovolenie vykonania ohňostroja. 


Dokument na stiahnutie:

Zoznam všetkých článkov