Aktuality

Menovanie zapisovateľky miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Referendum

                                                                                             Menovanie

zapisovateľky miestnej a okrskovej volebnej komisie.

V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Zb. v znení neskorších predpisov § 169, ods. 6

m e n u j e m

za zapisovateľku miestnej a okrskovej volebnej komisie pre Referendum konané dňa 21. januára 2023

Luciu Kučerovú

Telefónne číslo:             045/6726 149

e-mail:                           kucerova@velkalehota.eu

adresa:                          Obecný úrad Veľká Lehota,

Veľká Lehota č. 52, 966 41  Veľká Lehota

Vo Veľkej Lehote, dňa 14.11.2022

Jozef Mihál

               starosta obce


Zoznam aktualít