Aktuality

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce

Obec Veľká Lehota vyhlásila verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku obce:

- stavba nedokončenej telocvične

Bližšie informácie nájdete na  http://www.velkalehota.eu/-majetok-obce .

Zoznam aktualít