Aktuality

Vyhláška RÚVZ v ZH s účinnosťou od 23.12.2020 až do odvolania

Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom s účinnosťou od 23.12.2020 až do odvolania sa v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 zakazuje:

a) všetkým prevádzkovateľom zariadení verejného stravovania (reštaurácie, pohostinstvá, bary, cukrárne, kaviarne, kasína, herne, prevádzky ambulantného predaja a pod.) predaj alkoholických nápojov učených na priamu konzumáciu vrátane predaja na odber so sebou

b) organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj v exteriéri,

c) realizovanie posedení a akýchoľvek stretnutí spojených s konzumáciou pokrmov a/alebo nápojov,

d) výkon bohoslužieb, služieb božích a spovedí.

Zákaz sa nevzťahuje na:

a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok určených vydanou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 452020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí,

b) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,

c) pohrebný obrad, obrad krstu a sobášny obrad, bohoslužby vykonávané za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania,

d) spovede osobám ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb),

e) rodinné stretnutia osôb v priamom príbuzenskom vzťahu.

Zoznam aktualít