Aktuality

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 15.10.2020 pre prevádzky

S účinnosťou od 15. októbra 2020 do odvolania sa podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb.

organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,

Tento zákaz sa nevzťahuje na zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, na zasadnutia (schôdze) a iné podujatia, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona alebo na voľby.

Pohostinstva, Bary, Puby  a podobne, môžu byť otvorené –

otváracie hodiny obmedziť do 22:00 hod. s výnimkou donáškových služieb

alebo výdaja pokrmov cez okienko,

- pokrmy a nápoje podávať zabalené pre odber so sebou, s výnimkou podávania pokrmov

a nápojov v exteriérových častiach prevádzky,

- pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v interiérových častiach prevádzky.

link:

http://www.velkalehota.eu/files/2020-10-16-125550-final_opatrenie_prevadzky_a_HP_15_10.pdf

Zoznam aktualít