Aktuality

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Od 15.2. do 31.3.2021 prebieha elektronické sčítanie na www.scitanie.sk, prípadne cez mobilnú aplikáciu SODB2021, ktorá bude prístupná len počas elektronického sčítania.

Sčítať sa má každý, kto mal k rozhodujúcemu dátumu: POLNOC Z 31.12.2020 NA 01.01.2021

v SR trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Nezabudnite preto aj na rodinných príslušníkov, ktorí s Vami v tomto období ešte bývali, aj keď v súčasnosti je situácia už iná.

Kto nemá možnosť alebo sa nevie sčítať elektronicky sám, môže sa sčítať prostredníctvom asistenta sčítania od 1.4. do 31.10.2021.

V prípade otázok sa obráťte na kontaktné miesto Obec Veľká Lehota, t.č.: 045/6726149.

Zoznam aktualít