Aktuality

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu rekonštrukcie trafostanice a montáži nových podperných bodov v celej dĺžke trasy v časti obce Inovec bude obmedzená distribúcia elektriny podľa nasledovného rozpisu:

19.08.2019  od 08:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

20.08.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

21.08.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 569 po číslo domu 638

22.08.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

23.08.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

26.08.2019 od 08:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

27.08.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 569 po číslo domu 638

28.08.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 569 po číslo domu 638

02.09.2019 od 08:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

03.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

04.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

05.09.2019 od 07:00do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

06.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

09.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

10.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

11.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

12.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

13.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

16.09.2019 od 08:00 do 19:00 od čísla domu 588 po číslo domu 638

17.09.2019 od 07:00 do 19:00 od čísla domu 569 po číslo domu 638

Zoznam aktualít