Aktuality

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Zápis sa uskutoční od 2.5.2018 do 14.5.2018 denne od 7:00 do 15:30 hod. v materskej škole  ZŠ s MŠ Veľká Lehota.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ Veľká Lehota:

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ostatné deti sa prijímajú podľa dátumu podania žiadosti a kapacity materskej školy.

Všetky potrebné informácie vám budú poskytnuté počas návštevy našej materskej školy.

Všetci sa na vás tešíme!

Zoznam aktualít