Aktuality

Výsledky volieb za Obec Veľká Lehota

Výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja za Obec Veľká Lehota, ktoré sa konali dňa 04.11.2017.

Počet zapísaných voličov 917

Počet vydaných  a odovzdaných obálok 307

Účasť voličov 33,47 %

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 288

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja 289

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na poslancov do zastupiteľstva:

Kamil Danko - 149 hlasov,

Ján Havran, Mgr.  - 128 hlasov,

Marián Šurjanský, PhDr. - 58 hlasov,

Rudolf Šniager - 50 hlasov,

Ján Tomáš, Ing. 42 hlasov,

Juraj Kološka, Mgr. - 22 hlasov,

Miroslav Cimra, Mgr. - 18 hlasov,

Svetozár Gavora, Ing. - 17 hlasov,

Miroslav Karáč - 9 hlasov.

Výsledky hlasovania pre jednotlivých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja:

Marián Kotleba, Ing. Mgr. - 128 hlasov,

Ján Lunter, Ing. - 61 hlasov,

Martin Juhaniak, Mgr. - 34 hlasov,

Igor Kašper, Ing. - 17 hlasov,

Martin Klus, doc. PhDr., PhD., MBA - 12 hlasov,

Viliam Baňák, Ing. - 9 hlasov,

Miroslav Gálik, PaedDr. - 9 hlasov,

Milan Urbáni, MUDr., CSc, MPH - 8 hlasov,

Stanislav Mičev, PhDr., PhD. - 3 hlasy,

Pavel Greksa, Ing. - 2 hlasy,

Michal Kantor, Mgr. - 2 hlasy,

Vojtech Kőkény, Mgr. - 1 hlas, 

Alena Pivovarčiová, PhDr. - 1 hlas,

Jozef Sásik, Ing. - 1 hlas,

Jozef Šimko, JUDr. - 1 hlas.

Zoznam aktualít